زیره ها

زیره

زیره

زیره دانه ای معطر و ضد نفخ است که گیاهی شبیه بوته هویج دارد. برگهای این گیاه 20 الی 30 سانتی متر و ارتفاع آن تقریبا 50 سانتی متر است. میوه این گیاه نیز هلالی شکل و دارای خطوط برجسته به اندازه 2 میلی متر است. دو نوع زیره در دنیا به نام های زیره سبز و زیره سیاه وجود دارد که در دواخانه صداقت برای شما فراهم شده است.

نمایش یک نتیجه